Магнитна дъска за изграждане навици на детето

Как лесно да изградим навици на детето

Изграждане на навици и обучение

Опита  показва, че не е възможно да се постигне високо развитие на интелекта и изграждането на навици без оптималната активност на детето. Представа за обучението и възпитанието, като влагане в съзнанието на малчугана на знания и умения, които той запаметява, а след това прилага в живота се пропуква под натиска на редица нови факти и установени закономерности. Съзнателното овладяване на понятията, усвояването на умения и навици за опериране с тях. Както и опитите за евристично мислене не могат да се постигнат без детето само да е изпълнявал определена теоретична и практическа дейност. Промените в развитието на личността се изграждат директно от мотивационните особености на неговата дейност. Съществува директна зависимост между индивидуалната активност на детето, между нейното съдържание, времетраене и умствено развитие.

Последното не може да се реализира успешно, ако личността не е съпричастна към собственото си обучение и възпитание, ако не усъвършенства  позицията си в възпитателния процес. Схоластичната педагогика разглеждаше детето като пасивно същество, като обект на обучението и възпитанието. В продължение на години тази позиция се превръща в една консервативна традиция, която създаде сериозни трудности и противоречия в организацията на възпитанието и развитието на  децата, защото противоречи на психологическите закономерности на развитието. С развитието на педагогиката и психологията върху принципите на диалектиката и материализма, с приемането на идеите за универсалното развитие на личността, за нейната същност и особености. Идеята за детето като обект на възпитанието и обучението претърпява нова фаза на развитие. Детето се разглежда като активен субект на тези процеси и на собственото си развитие.

Възпитателн процес

Възпитателния процес и по специално неговата роля в умственото развитие на детето. Задължително трябва да подчертае, че формиращата и развиващата и функция не се изчерпва с това частично действие. Макар и по сложно, още по-полезно е, когато личността се превръща в субект на най-широки възпитателни въздействия. Когато от нея произлизат идеи, инициативи, търсения и когато всичко това е подчинено на развит нравствен и интелектуален самоконтрол.  Магнитната дъска за възпитание на детето и изграждане на неговите навици е един добър способ за реализация на по-горе казаното.

Банер на уникален магазин с фейсбук
0
    0
    Количка
    Вашата количка е празнаВърнете се в магазина
    Scroll to Top